راه اندازی وب سرور با پایتون و Flask

سلام! تو این مطلب میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری با استفاده از python و ماژول Flask یه وب سرور خیلی خیلی ساده رو راه اندازی کنیم.

طبق معمول اول پیش نیازها :

  • سرور
  • کامپایلر پایتون
  • آشنایی با زبان پایتون

نصب ماژول Flask:

خب برای نصب باید pip روی سرور و سیستم شما نصب باشه، با دستور زیر Flask رو نصب میکنیم

$ sudo pip install Flask

اجرای وب سرور:

from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello():
    return "Hello World from Flask Webserver"

if __name__ == '__main__':
      app.run(host='0.0.0.0', port=80)

کد بالا رو توی یه فایل بریزید (فایل نباید اسمش flask.py باشه!)، فایلو اجرا کنید و وب سرور روی پورت 80 سرور راه اندازی شده

توی قسمت

@app.route(/)

تعریف شده که اگه “/” توی سرور باز شد جواب “Hello World from Flask Webserver” رو برگردون!

حتی میتونید آیپی سرور رو در آدرس بار مرورگر کامپیوترتون بزنین و بازش کنید، یا با دستور زیر تستش کنید:

$ curl '127.0.0.1'
Hello World from Flask Webserver

و همینطور خروجی وب سرور :

$ python3 flask_server.py
 * Serving Flask app "flask_server" (lazy loading)
 * Environment: production
   WARNING: Do not use the development server in a production environment.
   Use a production WSGI server instead.
 * Debug mode: off
 * Running on http://0.0.0.0:80/ (Press CTRL+C to quit)
127.0.0.1 - - [22/Jul/2018 00:14:44] "GET / HTTP/1.1" 200 -
comments powered by Disqus